leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Quốc Doanh quán triệt nội dung kiểm tra.

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó tập trung vào hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê huấn luyện; tổ chức, phương pháp chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ; kết quả huấn luyện điều lệnh, thể lực, hoạt động thể thao, xây dựng chính quy, giáo dục chính trị tại đơn vị; công tác bảo đảm quân trang, quân lương, quân y, doanh trại và vũ khí, trang bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự nghe quán triệt.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Nội dung huấn luyện bám sát thực tế, bảo đảm đúng, đủ thời gian, chương trình theo quy định; thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện được đầu tư, củng cố; công tác xây dựng chính quy, giáo dục chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; giúp chiến sĩ mới nắm vững nội dung được huấn luyện, thuần thục các tư thế, động tác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế.

leftcenterrightdel

 Đoàn công tác kiểm tra chiến sĩ mới Tiểu đoàn 565 thực hành ném lựu đạn bài 1.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh ghi nhận, biểu dương công tác huấn luyện chiến sĩ mới của các đơn vị đồng thời lưu ý cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp cần tiếp tục duy trì nghiêm công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; thực hiện tốt phương trâm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường quản lý tư tưởng chiến sĩ mới; quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội; nhanh chóng khắc phục một số hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH