Kho 661 có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo quản dự trữ xăng dầu, vật tư phương tiện kỹ thuật xăng dầu, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên, dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia trong quốc phòng và các nhiệm vụ khác trên giao. Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Kho 661 đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thực hiện có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ mít tinh.

Cùng với đó, kho đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế không để xảy ra tai nạn trong huấn luyện, đào tạo, lao động.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Kho 661 trình bày diễn văn hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Phát động tại lễ mít tinh, Đại tá Vương Đình Hùng; Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho 661 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) nhấn mạnh: Để tiếp tục tạo sức lan tỏa của Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, quán triệt chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc", dựa vào tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, tại lễ mít tinh, Đảng ủy, chỉ huy Kho 661 xác định, năm 2023, kho sẽ đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, dụng cụ, trang bị liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động của Kho 661.

Kho tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm và cụ thể hóa các quy trình, quy định bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ đơn vị; phát huy tốt vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn trong mọi nhiệm vụ, mọi tình huống. Tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong thực hiện quy định bảo đảm an toàn, trọng tâm là quy định bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

 Kho 661 thực hành xử trí tình huống chữa cháy kho chứa xăng dầu tại lễ mít tinh.

Cùng với đó, Kho 661 tích cực phát huy vai trò của vai trò của các tổ chức quần chúng trong tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn; thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời những yếu tố nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn, chấp hành nghiêm quy trình bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, trang bị kỹ thuật…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ mít tinh.

Tại lễ mít tinh, đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Kho 661 đã ký kết giao ước thi đua tích cực hưởng ứng, hoàn thành tốt chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN - LÊ NAM