leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ mít tinh.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ mít tinh. 

Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm nay, Sư đoàn 5 tập trung thực hiện tốt các nội dung, biện pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện thực hành nâng cao kỹ năng làm việc an toàn, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm chế độ bảo quản vũ khí hằng ngày, hằng tuần và ngày kỹ thuật tại kho, trạm; bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an toàn điện; thường xuyên luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ; đầu tư cơ sở vật chất gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ…

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ dự lễ mít tinh.

Sư đoàn chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc an toàn trong huấn luyện, diễn tập thực binh, thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất, quản lý chặt chẽ vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu nổ; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới và diễn tập năm 2023.

Các đơn vị tăng cường triển khai các biện pháp hỗ trợ, cải thiện điều kiện làm việc tại các cơ sở kỹ thuật; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị, nhất là đạn dược, vật liệu nổ, máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm về an toàn, ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, mất an toàn…

Tin, ảnh: LÊ THUẬN