Phát biểu chỉ đạo hội thi, Đại tá Đỗ Xuân Hoan, Chủ nhiệm Kho 205, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: Hội thi nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện của cơ quan, đơn vị. Thông qua hội thi nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị về công tác huấn luyện; qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, làm tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện năm 2024 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Phần thi thực hành thông qua giáo án nội dung huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ.
leftcenterrightdel
Thí sinh tham gia phần thi thực hành thông qua giáo án huấn luyện. 
leftcenterrightdel
Ban giám khảo chấm phần thi mô hình, học cụ huấn luyện. 

Đồng chí Chủ nhiệm Kho 205 nhấn mạnh, sau hội thi, các đồng chí chỉ huy các ban, phân kho, bộ phận tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các văn bản, chỉ thị của trên về công tác huấn luyện, không ngừng củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh thuộc đối tượng trợ lý đạt thành cao tại Hội thi.
leftcenterrightdel
 Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh là đối tượng chỉ huy các ban, phân kho đạt thành cao tại hội thi.

Tham gia hội thi, các thí sinh thực hiện 4 nội dung: Thi văn kiện huấn luyện; thi nhận thức (thực hiện làm bài kiểm tra nhận thức trắc nghiệm 40 câu hỏi trong thời gian 30 phút); thi thực hành thông qua giáo án; thi mô hình, học cụ huấn luyện.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh tham gia hội thi phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; nhiều đồng chí thể hiện rõ phương pháp huấn luyện, kỹ năng sư phạm trong quá trình thông qua giáo án. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thi được chuẩn bị chu đáo. Kết quả của hội thi đã khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện nói chung và vai trò của cán bộ huấn luyện nói riêng. 

Tin, ảnh: KIM ANH - CAO KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.