leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị khảo sát. 

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu bày tỏ những nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam về những nội dung sửa đổi, bổ sung mà dự thảo Thông tư đề cập đã bám sát nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước và có nhiều điểm mới phù hợp sát với tình hình nhiệm vụ huấn, luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tại các đơn vị cơ sở.

Đây là điều kiện, nội dung, biện pháp để các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

leftcenterrightdel
Thượng tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị. 

Thông qua khảo sát, nắm tình hình thực tiễn, Cục Tuyên huấn tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện nhằm tham mưu, xây dựng thông tư mới của Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian tới sát thực tiễn.

Tin, ảnh: LÊ THUẬN