Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ quan, đơn vị toàn quân khu vực phía Nam.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền 5 chuyên đề: Kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2023; kết quả hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam những năm qua và chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022; kết quả hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022, phương hướng năm 2023”…

Sau khi khái quát tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến nhiệm vụ, phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc luôn đặt ra nhiều yêu cầu mới; các nội dung tuyên truyền lần này là những nội dung quan trọng, thiết thực.

 Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực xây dựng nhiều nội dung, biện pháp tổ chức vận động nhân dân, mọi tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, đóng góp “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” và hoàn thành tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Từng báo cáo viên tích cực học tập nắm vững nội dung, làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN