Tham gia đoàn công tác có: Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành Trung ương; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và đại biểu các cơ quan thuộc Bộ tư lệnh quân khu. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại Công ty cổ phần Cơ khí đúc Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn có: Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong lịch trình công tác, đoàn đã trực tiếp khảo sát, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Công ty cổ phần Cơ khí đúc Việt Nam, Công ty cổ phần Supe phốt phát Lâm Thao và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Phú Thọ, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến các cơ sở ngày càng nâng lên, sự đồng thuận của người dân cao hơn trước, qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel
 Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế tại Công ty cổ phần Supe phốt phát Lâm Thao.

Tỉnh Phú Thọ đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng và được cụ thể hóa phù hợp với tình hình từng địa phương theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân. Bộ máy chính quyền các cấp đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng an ninh. Các dự án đầu tư vào tỉnh đều được thẩm định chặt chẽ, gắn với công tác quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng thay mặt đoàn công tác kết luận buổi làm việc.

Đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo đảm nhu cầu dự trữ cho quốc phòng và thực hiện tốt các đề án trên địa bàn bảo đảm sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo, triển khai các hoạt động đối ngoại và xúc tiến hợp tác trên một số lĩnh vực với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận chương trình khảo sát, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, việc Tổ biên tập khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp và làm việc với tỉnh Phú Thọ lần này sẽ góp phần định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi làm việc. 

Qua nắm tình hình thực tế và báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Thọ cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết đã xác định. Đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập qua 10 năm thực hiện bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương. Đối với một số kiến nghị của tỉnh, Tổ biên tập sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương, từ đó có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG - VĂN CHIỂN