Các báo cáo tại Đại hội đã phân tích làm rõ những kết quả và thành tích mà LLVT huyện Yên Sơn đạt được trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, đồng thời nhấn mạnh: Phong trào TĐQT của LLVT huyện luôn hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; xung kích vào các khâu đột phá, những nhiệm vụ mới, những việc khó khăn, qua đó tôi luyện cho LLVT huyện ngày càng trưởng thành, tiến bộ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình, học cụ huấn luyện của LLVT huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội. 

5 năm qua, LLVT huyện Yên Sơn đã tham gia gần 9.000 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tu sửa các công trình phúc lợi và trong giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dân thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; nhân rộng được nhiều nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, trong đó đã có 119 lượt tập thể và 347 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại Đại hội, lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn đã khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong thực hiện Phong trào TĐQT, giai đoạn 2019-2024.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo huyện Yên Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019- 2024.

Đại hội đề ra các chủ trương giải pháp trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029, trong đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT, tạo động lực để các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Yên Sơn phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐĂNG NINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.