leftcenterrightdel

 Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết, quá trình nghiên cứu xây dựng đề cương, tổ chức biên soạn Công trình được triển khai chặt chẽ, chi tiết, đúng quy định. Đến nay, Công trình đã được hoàn thiện bản thảo lần thứ 5. Nội dung Công trình tập trung tổng kết làm nổi bật quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (1998 - 2020).

Hội thảo là diễn đàn khoa học cởi mở và có ý nghĩa sâu sắc. Các đại biểu tiến hành trao đổi về những nội dung tâm đắc trong chủ đề hội thảo, cùng đưa ra các ý kiến đóng góp vào bản thảo Công trình, làm rõ hơn về lý luận và thực tiễn công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc giai đoạn (1998 - 2020), đồng thời bổ sung các sử liệu nhằm nâng cao chất lượng của Công trình.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển cũng nhấn mạnh, trên cơ sở làm rõ thành công, hạn chế, Công trình đặc biệt làm nổi bật 6 thành tựu trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đó là: Công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương đường lối, chính sách, luật định trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận diện rõ các vấn đề xâm phạm chủ quyền an ninh biển, đảo Tổ quốc; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại Cảnh sát biển; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; và xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Đảng, Nhà nước ta trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn trên biển. 

Thành công của Công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, năng lực về tổ chức và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: ĐỨC HẠNH-THU THẢO

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.