Cùng dự có GS, TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong ban.

Hội nghị được nghe GS,TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt 3 nội dung chính trong chuyên đề: Hệ thống lại những sự kiện đã và đang diễn ra trong những năm vừa qua; cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những điều Bác dạy về ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc và tình cảm của Bác với dân, với Đảng và đặc biệt với thế hệ trẻ trong những giây phút cuối đời.

leftcenterrightdel
GS,TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu về chuyên đề.

Những quan điểm trong chuyên đề đã nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, thôi thúc cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng và thực hiện lời Bác dạy quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; để làm cho ý Đảng, lòng dân, phép nước là một và thực hiện cho được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn. Đây cũng là mong muốn của Bác lúc sinh thời và là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng ta hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm chia sẻ, ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai sâu rộng trong toàn Ban Cơ yếu Chính phủ.

Những năm qua, việc học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Ban Cơ yếu Chính phủ đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giúp từng bước khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, đồng chí trưởng ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng cần tập trung tổ chức tốt việc quán triệt chuyên đề; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ, sát tình hình thực tiễn, đặc biệt tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN-LÊ THÀNH