Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chủ chốt trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu theo chuẩn quốc gia, dần tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Chủ trương này cũng tạo cơ sở để xác định vai trò, trách nhiệm và phương hướng phấn đấu cho cán bộ khoa học, giáo dục, đồng thời là cơ sở đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức có trình độ, uy tín cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Qua kết quả xét duyệt của Hội đồng giáo sư ngành Y, Hội đồng giáo sư ngành Sinh học và Hội đồng giáo sư Nhà nước, học viện có 3 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, gồm: 1 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư là Đại tá Nguyễn Như Lâm, chuyên ngành Ngoại bỏng; 2 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư là Trung tá Lê Đình Tuân, chuyên ngành Nội nội tiết và Trung tá Hoàn Văn Tổng, chuyên ngành Sinh Y học.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa và giấy chứng nhận cho các giáo sư, phó giáo sư năm 2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y cho biết: Hiện nay, số lượng các nhà giáo của học viện đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư còn khá khiêm tốn, 5 nhà giáo được bổ nhiệm giáo sư, 74 nhà giáo được bổ nhiệm phó giáo sư. Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư của học viện đã và đang đóng góp tích cực, quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển học viện.

Cũng theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, các tân phó giáo sư sẽ góp phần quan trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng đội giảng viên của Học viện Quân y, thúc đẩy việc công bố công trình khoa học trên các tạp chí có uy tín trên thế giới và đưa các sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. Đây cũng là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện Quân y, đóng góp cho sự phát triển của ngành quân y và nền y tế nước nhà.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ. 

Đồng chí Giám đốc Học viện Quân y hy vọng, trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà giáo hơn nữa của Học viện Quân y nói riêng và các học viện, nhà trường trong toàn quân nói chung có đủ tiêu chí để xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tin, ảnh: TRẦN YẾN