Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y cùng các đồng chí trong Đảng ủy Ban giám đốc Học viện; Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác; sĩ quan cao cấp Khối Hiệu bộ; các đồng chí trưởng ban các cơ quan: Phòng Hậu cần-Kỹ thuật; Phòng Trang bị, Vật tư; Phòng Khoa học Quân sự; Phòng Thông tin Khoa học Quân sự; sĩ quan Phòng Chính trị Học viện, Văn phòng và các đồng chí là cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, Khoa CTĐ, CTCT.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 44-NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y quán triệt Nghị quyết.

Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện yêu cầu: Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nghiêm túc, chặt chẽ; đồng chí bí thư cấp ủy các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; cùng với thường vụ (cấp ủy) trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tới các đối tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Học viện và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Tin, ảnh: TUẤN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.