Thực hiện Luật Sĩ quan, thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y đã thường xuyên thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt Luật Sĩ quan và các nghị định, thông tư hướng dẫn để mọi sĩ quan, đảng viên trong đơn vị có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình. Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện đã cụ thể hóa vào các nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, hướng dẫn sát với yêu cầu nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, sĩ quan các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý và rèn luyện học viên, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý học viên các cấp bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng. Học viện tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, động cơ, ý thức, thái độ trách nhiệm trong học tập và rèn luyện kỷ luật cho học viên các đối tượng; 100% học viên an tâm tư tưởng, tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng được chăm lo, kịp thời động viên cán bộ trong toàn Học viện yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan về: Chế độ, chính sách tiền lương đối với sĩ quan; xem xét tăng tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan cấp bậc quân hàm Trung tá trở xuống; bảo đảm phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho sĩ quan; chất lượng, hiệu quả công tác của một số ít sĩ quan còn hạn chế… 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Quân y trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam giai đoạn 1999 - 2023.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh và làm rõ thêm một số chủ trương, giải pháp chính trong thực hiện Luật Sĩ quan thời gian tới. Theo đó, Học viện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng QĐND Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Sĩ quan đến mọi đối tượng trong đơn vị và tổ chức thực hiện Luật một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả. Gắn công tác giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ; bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách cho các đối tượng trong công nhận tốt nghiệp, điều động, giải quyết thôi phục vụ tại ngũ, nâng lương, phong, thăng quân hàm, chính sách nhà ở, đất ở trong đơn vị...

Tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Quân y trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam giai đoạn 1999 - 2023.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.