Theo đó, Lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 13 của Học viện Chính trị có tổng số 133 học viên. Trong quá trình tổ chức khóa học, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng, khoa chuyên ngành khắc phục khó khăn, thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện được thực hiện theo đúng phân cấp; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thống nhất; đúng tiến trình, đạt chất lượng tốt. Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế giáo dục, đào tạo, đúng tư tưởng chỉ đạo: “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 13.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cũng thường xuyên quan tâm, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, giáo trình tài liệu phục vụ ăn, ở, sinh hoạt, học tập của giảng viên, học viên; đội ngũ giảng viên được phân công giảng dạy tích cực, chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những nội dung, kiến thức mới vào bài giảng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong tổ chức học tập, bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị cho người học.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao thưởng tặng các học viên đạt thành tích cao trong học tập. 

Đối với học viên, sau thời gian 3 tháng học tập đã được bổ sung, hoàn chỉnh những kiến thức mới về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng, xây dựng quân đội về chính trị; về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội; về khoa học lãnh đạo, quản lý và những vấn đề về quốc phòng và an ninh; tổ chức thi và viết thu hoạch 5 cụm kiến thức; thi tốt nghiệp và viết tiểu luận tốt nghiệp theo đúng chương trình, nội dung do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Quá trình tổ chức học tập, học viên đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, động cơ, thái độ, học tập, bảo đảm quân số; nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của khóa học. Kết quả: 100% học viên đạt tốt nghiệp khá, giỏi.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Lễ tốt nghiệp lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 13 tại Học viện tổ chức đúng kế hoạch, trang trọng và thành công tốt đẹp. Thành công đó tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực và chất lượng đào tạo của Học viện Chính trị, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo của Học viện.

Tin, ảnh: NGỌC DƯƠNG