Tham dự khóa học có 133 học viên là cán bộ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong thời gian 3 tháng học tập, học viên được nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội về chính trị; kinh tế, văn hóa, chính trị-xã hội; khoa học lãnh đạo, quản lý và những vấn đề quốc phòng-an ninh… góp phần nâng cao trình độ, xây dựng, bồi dưỡng tư duy, phương pháp làm việc khoa học, biện chứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại lễ khai giảng.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo chúc mừng và đề nghị học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực, tích cực, tự giác học tập; các cơ quan chức năng của Học viện tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước, từ xây dựng kế hoạch, quản lý điều hành huấn luyện, đánh giá chính xác kết quả học tập đến bảo đảm tốt cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập…; các khoa giáo viên lựa chọn, phân công các đồng chí giáo viên có trình độ cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú tham gia giảng dạy.

Thay mặt đội ngũ học viên, Đại tá Lại Ngọc Tú, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân phát biểu cảm ơn Học viện Chính trị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lớp học, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ tích cực học tập để giành kết quả cao nhất, đồng thời chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Tin, ảnh: PHƯƠNG HIỀN