Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của khóa học, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung chương trình khóa học; công tác quản lý, điều hành huấn luyện được thực hiện theo phân cấp, tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện bảo đảm khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế giáo dục, đào tạo.

leftcenterrightdel
  Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Trong khóa học, học viên được bổ sung, hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội về chính trị; văn hóa, chính trị - xã hội; khoa học lãnh đạo, quản lý; những vấn đề về quốc phòng và an ninh.

Sau thời gian học tập, Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 6 đã tổ chức thi kết thúc 19 môn học; Lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị khóa 12 tổ chức thi và viết thu hoạch 5 cụm kiến thức; đồng thời các lớp đều tổ chức thi tốt nghiệp theo đúng chương trình, nội dung do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Quá trình tổ chức học tập, học viên đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, động cơ, thái độ, học tập, bảo đảm quân số; nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của khóa học.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

Kết quả phân loại tốt nghiệp: Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị 100% đạt khá, giỏi. Lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị 100% đạt khá, giỏi.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ tốt nghiệp được học viện tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm trang trọng và thành công tốt đẹp. Thành công của các lớp học tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực và chất lượng đào tạo của Học viện Chính trị, đồng thời, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo của học viện.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC DƯƠNG