Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị), Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị chỉ rõ, sau khi Bộ Quốc phòng ban hành Đề án, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt Đề án, triển khai thực hiện chặt chẽ trong Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị. Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, cấp ủy Đảng các cấp, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên các địa bàn đóng quân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động tổ chức đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu đóng góp ý kiến. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã bám sát định hướng của trên, tích cực chỉ đạo tổ chức các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan nghiên cứu, chuyên sâu thuộc Tổng cục Chính trị đã có nhiều bài viết, phóng sự đấu tranh, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí, xuất bản đi đầu trong tuyên truyền phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 đạt kết quả tốt, lựa chọn 50 tác phẩm gửi dự thi cấp toàn quân.

leftcenterrightdel
Đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc nhận khen thưởng. 

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 Cơ quan Tổng cục Chính trị chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh của các tổ chức, lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng liên kết, số hóa các hoạt động tuyên truyền; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đấu tranh; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả Đề án và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận khen thưởng. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ trưởng TCCT QĐND Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới” và tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Tin, ảnh: NGỌC CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.