Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã thông báo nhanh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Theo đó, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII do Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, theo Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII. Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị thông báo nhanh nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.