Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương; đại biểu lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an Trung ương và cơ quan; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Quân ủy Trung ương, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực. Quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ban chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chặt chẽ, đúng kế hoạch; tổ chức tập huấn và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Tổng cục II phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã đạt được trong năm 2023.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Chủ động, tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, xứng đáng vai trò nòng cốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cũng cần chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể. 

Tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hoạt động và đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2023. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.