Trong quá trình huấn luyện, toàn vùng quán triệt và chấp hành nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Cảnh sát biển, nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2021; tập trung huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện tàu và các chuyên ngành có tính đặc thù Cảnh sát biển, huấn luyện hiệp đồng, kiểm tra kiểm soát tàu lạ, huấn luyện tiếp nhận trang bị mới... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lấy nhiệm vụ “bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển hiện đại làm mục tiêu huấn luyện”...

leftcenterrightdel
 Huấn luyện xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn trên Tàu CSB 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21).

Các đơn vị thường xuyên duy trì có nền nếp và chất lượng huấn luyện từ khâu chuẩn bị đến triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm. Trong công tác huấn luyện đã quán triệt và vận dụng tốt tư tưởng chỉ đạo, bảo đảm nguyên tắc huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, nhất là trong khai thác, sử dụng phương tiện trang bị mới hiện đại.

Kết quả tổ chức kiểm tra kết thúc lý thuyết chuyên ngành tại bến 100 đạt yêu cầu, trong đó có 79,5 % khá giỏi.

Năm 2022, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2  tập trung thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; gắn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với xây dựng đơn vị văn minh trong sạch “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,2%.

Tin, ảnh: THÀNH NAM