Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và nói chuyện với lớp tập huấn. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng ban tổ chức tập huấn chủ trì, khai mạc tập huấn.

Trong thời gian 4 ngày, tập huấn cán bộ Quân khu 4 năm 2022 tập trung vào các nội dung: Thống nhất nội dung, phương pháp các loại văn kiện chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu sập, cháy nổ, cháy rừng: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2449/QĐ-TM ngày 25-10-2021 của Bộ Tổng Tham mưu về việc ban hành quy định, bố trí hệ thống biển bảng, dây giá trong cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội; tổ chức phương pháp diễn tập vòng tổng hợp cấp Tiểu đoàn; hành động của chỉ huy cơ quan Trung đoàn trong tổ chức chuẩn bị chiến đấu; một số vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay; Hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập chiến thuật, chiến dịch…

leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc tập huấn. 

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu: Lớp tập huấn cần quản lý chặt chẽ nội dung, điều hành khoa học, thường xuyên theo dõi, bám nắm, kiểm tra để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, hoàn thành tốt nội dung, chương trình tập huấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đối với cán bộ tham gia tập huấn phải thực hiện nghiêm quy định “4 ngày làm chiến sĩ”, tích cực, tự giác học tập, tận dụng thời gian luyện tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn, làm cơ sở vận dụng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị mình, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của lớp tập huấn, nhất là công tác đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Tổ thi đua lớp tập huấn đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, bảo đảm phục vụ tốt”.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG