Báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực QUTƯ đã chủ động, tích cực tham mưu hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, nhất là thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa, chuyên đề, nghị quyết của QUTƯ và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 3 khâu đột phá về: Tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự. Các cơ quan, đơn vị có nhiều biện pháp đổi mới, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; quán triệt thực hiện phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Hội nghị cũng thảo luận làm rõ những hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng trong thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết 847 của QUTƯ; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện 3 khâu đột phá; đa dạng các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bất cập, vướng mắc kéo dài của đơn vị...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức biểu dương Cơ quan Thường trực đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo công tác sơ kết 6 tháng đầu năm. Đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn cũng yêu cầu Cơ quan Thường trực nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận, bổ sung một số nội dung về nhiệm vụ của các thành viên bộ phận giúp việc; kết quả công tác tuyên truyền Kết luận số 01 của Bộ Chính trị của các cơ quan truyền thông, nhất là của quân đội. Về công tác đánh giá, biểu dương, Cơ quan Thường trực cần phải căn cứ đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng để có đánh giá chính xác. Cùng với biểu dương, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu biểu trong toàn quân, Cơ quan Thường trực cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra để có sự điều chỉnh phù hợp, thiết thực.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN