leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn và lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị báo cáo công tác chuẩn bị và cho ý kiến đối với dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương); công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương; Báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều lần hội thảo ở các cấp, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, tạo sự thống nhất cao về bố cục và nội dung.

Các văn bản có tính khái quát, ngắn gọn, bám sát tình hình thực tiễn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm Quân ủy Trung ương xác định năm 2022, làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

leftcenterrightdel

Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị; đồng thời yêu cầu Cục Tổ chức, Cục Chính trị và Văn phòng Tổng cục Chính trị nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh văn bản phục vụ các hội nghị. Trong đó, cần làm rõ những điểm nổi bật hơn năm trước, đi sâu mô hình, cách làm mới có sức lan tỏa, nhân rộng những bài học kinh nghiệm; đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu làm tiền đề nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 với mục tiêu kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm nay phải tốt hơn năm trước.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ các hội nghị theo đúng kế hoạch đã xác định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực.

KIM ANH