leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Quân khu 2 luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là quán triệt và duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn ở các cấp; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức xây dựng, triển khai các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương và địa phương bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp theo kế hoạch, đạt thành tích cao. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, quyết định của Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân khu 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Cùng với đó, quân khu tổ chức tốt việc phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kế hoạch giáo dục chính trị; thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Rà soát, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Lương Cường yêu cầu trên cơ sở xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiện toàn cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo đúng biểu tổ chức, biên chế được bộ ban hành. Tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý quân số, quản lý kỷ luật. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục nhiệm vụ; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường cũng gợi mở một số vấn đề quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 nghiên cứu, triển khai trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới" bằng nhiều hình thức, cách thức linh hoạt, sáng tạo để nghị quyết thấm, ngấm đến từng cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tin, ảnh: KIM ANH – VIỆT TRUNG