leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, Giám đốc Nhà máy X50 - Tổng công ty Sông Thu báo cáo tình hình với Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018-2022, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện các đề án được giao. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng công ty Sông Thu đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với với quốc phòng. Giai đoạn 2018-2022, Tổng công ty đã đóng mới, bàn giao 17 sản phẩm quốc phòng, 23 sản phẩm kinh tế; sửa chữa hơn 250 lượt tàu quốc phòng và tàu kinh tế. Sáu tháng đầu năm 2023, đơn vị đóng mới 5 sản phẩm quốc phòng; chủ động tìm kiếm, đóng mới 12 tàu kinh tế cho các đối tác trong và ngoài nước; hoàn thành sửa chữa 17/20 sản phẩm kinh tế các loại. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 236 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động gần 10 triệu đồng/người/tháng. Khó khăn lớn nhất hiện nay của Tổng công ty Sông Thu là nguồn vốn đầu tư, giải quyết công nợ, việc tìm kiếm, khai thác, ký kết đóng mới các sản phẩm các loại nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cao cho người lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc tại Tổng công ty Sông Thu.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty Sông Thu đã đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ quốc phòng. Đặc biệt, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần bám sát các cơ quan cấp trên chủ động đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc bảo đảm phù hợp với pháp luật, qua đó hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị kinh tế nói chung trong đó có Tổng công ty Sông Thu nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với quốc phòng, bảo đảm việc làm, thu nhập cao cho người lao động trong thời gian đến.

Tin, ảnh: TRẦN HỮU