Theo báo cáo của Cục Khoa học quân sự và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đến thời điểm hiện tại, các dự án về xe cơ giới quân sự cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó có một số đề tài, nhiệm vụ thuộc giai đoạn 1 của dự án đã được đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, có đề tài nghiên cứu được đánh giá xuất sắc. Tuy nhiên vẫn còn một số đề tài, nhiệm vụ còn chậm.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Trong đó cần chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện, nhanh chóng thẩm định hồ sơ, điều chỉnh về số lượng sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, không vì số lượng ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các sản phẩm.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các dự án nghiên cứu, sản xuất xe cơ giới quân sự theo kế hoạch đã đề ra.
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Các đại biểu nêu lên một số khó khăn, vướng mắc và bàn phương pháp giải quyết.
leftcenterrightdel
 Tại hội nghị, nhiều giải pháp được đề ra nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Hội đồng trang bị Bộ Quốc phòng điều chỉnh tăng sản xuất một số sản phẩm; chủ động triển khai thực hiện các dự án; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định mốc thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong từng công việc. Hằng tuần, hằng tháng tổ chức họp Ban chủ nhiệm để đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời giải quyết những nội dung còn chậm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện song song nội dung sản xuất một số sản phẩm cùng với quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án và xét duyệt, thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm. Nghiên cứu đề xuất phương án huy động lực lượng của các cơ quan, đơn vị ngoài Tổng cục tham gia dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đối với Cục Khoa học quân sự, tiếp nhận hồ sơ dự án từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng để triển khai các bước tiếp theo; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện theo kế hoạch. Xác định danh mục các đề tài, nhiệm vụ thuộc dự án và báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng phê duyệt…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.