leftcenterrightdel

 Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Xây dựng, phát triển các tổ hợp công nghiệp quốc phòng là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng đối với phát triển công nghiệp quốc phòng. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam (được Đại hội XIII của Đảng thông qua) đã xác định đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa và tạo thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, cũng xác định tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam. Để xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng cần tường minh về các cơ sở khoa học cần thiết cho việc hình thành, mô hình hoạt động và cơ chế tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện đề tài.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Do đó, triển khai đề tài “Xây dựng mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao đáp ứng nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới” là một trong những nội dung cần thiết trong triển khai thực hiện các chủ trương trên. Đề tài do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội là đơn vị chủ trì và Thượng tướng Phạm Hoài Nam là Chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài nhằm xác định cơ sở khoa học đối với việc hình thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam. Đề xuất mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đồng thời, đề tài cũng đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để vận hành tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Sau khi nghe chỉ huy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện đề tài và các ý kiến phát biểu, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu đơn vị chủ trì đề tài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu và các nội dung liên quan khác bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thời gian, mục tiêu, yêu cầu của đề tài.

Các đơn vị phối hợp thực hiện, thành viên tham gia đề tài, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính khoa học, khả thi, có lộ trình nghiên cứu hợp lý. Quá trình thực hiện phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.