Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng…   

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả triển khai xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo trình bày; đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm của hồ sơ dự án luật. Trong đó, đã nêu bật vai trò quan trọng của sự phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và thực hiện động viên công nghiệp đối với bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Dự thảo luật được xây dựng gồm 7 chương, 75 điều, tập trung thể chế hóa 5 chính sách nổi bật: Phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; bảo đảm hiệu quả hoạt động viên công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam cho rằng, một trong những nội dung nổi bật của dự thảo luật lần này so với đề cương chi tiết là đã đề xuất, bổ sung các cơ chế, chính sách mang tính đột phá để tạo nguồn lực bảo đảm phát triển những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh. Điều này là cấp thiết, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn kiện khác của Đảng về định hướng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho công nghiệp quốc phòng, an ninh, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

Đánh giá cao sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Công nghiệp quốc phòng-Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng dự án luật, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các nội dung để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật; xây dựng đề cương chi tiết các nghị định hướng dẫn thi hành luật; chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền luật…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH