Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh vùng, cấp ủy viên các cấp, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân và hơn 360 cán bộ, đảng viên tại căn cứ Long Sơn.

leftcenterrightdel

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập 6 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh về ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết; quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết. Đồng chí Chính ủy Vùng 2 Hải quân yêu cầu, sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Vùng, sớm đưa các nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: CHÍ CƯỜNG - MINH SƠN