Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch; cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; giáo án, bài giảng và tiến hành kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá năm 2023. Đoàn cũng đã kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân và công tác tổ chức luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

leftcenterrightdel
Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng và đoàn công tác đến kiểm tra tại Lữ đoàn 167. 

Tại buổi kết luận kiểm tra, đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân chỉ ra những kết quả thực hiện công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại của từng đơn vị. 

Các đơn vị đã chủ động sửa chữa, củng cố 89 mô hình, học cụ; làm mới 429 mô hình học cụ quân sự, trang thiết bị huấn luyện, có nhiều mô hình có ứng dụng cao, tiêu biểu là Lữ đoàn 167, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Kiểm tra mô hình học cụ tại Lữ đoàn 171. 

Công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, có nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động; mô hình giáo dục chính trị, sổ sách, giáo án, đăng ký lưu trữ toàn Vùng thực hiện thống nhất, chính quy, nền nếp hoạt động tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện.

leftcenterrightdel
Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng kết luận kiểm tra. 

Kết luận kiểm tra, Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện của Vùng 2 Hải quân và yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo, triển khai các đơn vị nhanh chóng khắc phục các hạn chế, tồn tại mà các cơ quan đã chỉ ra. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: VĂN ĐƯỜNG