Năm 2022, Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật đã lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt kết quả tốt. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao, tập huấn về công tác kỹ thuật; đầu tư nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng, nhà máy, trạm, xưởng; thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sửa chữa, sản xuất trang bị kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Triển khai các giải pháp xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận; tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Nội bộ Tổng cục Kỹ thuật ổn định, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hiệu quả”, năm 2023, Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác kỹ thuật; triển khai thực hiện các đề án, dự án về tổ chức ngành kỹ thuật; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; thực hiện tốt Cuộc vận động 50; tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, đột phá, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật của toàn quân, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, mục tiêu trọng điểm, bảo đảm đủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kỹ thuật và hợp tác quân sự; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ; mở rộng liên kết, tăng cường đầu tư công nghệ nâng cao năng lực sửa chữa…

Cùng với đó, phải chăm lo xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH