Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất đánh giá: 10 năm qua, Đảng ủy Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác kỹ thuật.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; hiệu lực của người chỉ huy và vai trò của chính ủy, chính trị viên tiếp tục được khẳng định. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong toàn quân đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
 

Các ý kiến cũng đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Thường xuyên quán triệt sâu sắc, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vận dụng, cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của tổng cục. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy tốt trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót và đề ra phương hướng, giải pháp sát hợp với tình hình thực tế.

leftcenterrightdel
 Các địa biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật đã lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đạt nhiều kết quả nổi bật. Yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương về công tác kỹ thuật quân sự. Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành kỹ thuật. Coi trong xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật quân sự vững mạnh, góp phần nâng cao tiềm lực và sức mạnh quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp công tác kỹ thuật mà Quân ủy Trung ương đã xác định. Chú trọng lãnh đạo toàn diện, tập trung vào những nội dung đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về công tác kỹ thuật ở tất cả các cấp, gắn lãnh đạo thực hiện công tác kỹ thuật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Tin, ảnh: HUY PHONG - SƠN BÌNH