leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh định hướng các nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử tại Tổng cục Kỹ thuật.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính, cụ thể hóa vào các nhiệm vụ của tổng cục, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của đơn vị ở tất cả các cấp. Đối với công tác xây dựng thể chế, tổng cục đã chủ trì, soạn thảo 7 thông tư trong chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Kỹ thuật đã được đăng công bố, công khai, quản lý, nhập dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định. Có gần 2.600 hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết đúng hạn.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh kết luận kiểm tra.

Đối với việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, tổng cục đã triển khai mạng truyền số liệu quân sự đến các đơn vị, kết hợp củng cố, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ theo mô hình mạng máy tính an toàn cho các đầu mối; theo dõi và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số, không gửi văn bản giấy, triển khai gửi văn bản điện tử 100% qua mạng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu thời gian tới, Tổng cục Kỹ thuật cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, chính phủ điện tử theo hướng đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và sát với các nội dung, yêu cầu cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra hoạt động một số phần mềm quản lý đạn dược, vật tư, xe-máy tại Tổng cục Kỹ thuật.

Tiếp tục rà soát, soạn thảo, trình ban hành các thông tư của Bộ Quốc phòng về lĩnh vực kỹ thuật quân sự bảo đảm tiến độ, chất lượng; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính do Tổng cục Kỹ thuật quản lý và các thủ tục nội bộ theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Nâng cao hiệu quả tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, trong đó tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong ngành kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành ngành kỹ thuật giai đoạn 1; nghiên cứu xây dựng hệ thống nền tảng công nghệ thông tin cho chuyển đổi số phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam sau khi được phê duyệt. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản lý toàn diện, chặt chẽ, kịp thời vũ khí trang bị, vật tư ngành kỹ thuật dựa trên mã định danh thống nhất trong toàn quân để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cấp...

Tin, ảnh: SƠN BÌNH