Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 4 chuyên đề, gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần trực tiếp truyền đạt.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, mà trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổng cục, kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của hội nghị đề ra...

 
leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần.

Đối với các đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần giao cho đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình. Yêu cầu khối nhà trường trong tổng cục nghiên cứu đưa những nội dung cơ bản, những điểm mới trong nghị quyết vào chương trình giảng dạy, học tập cho các đối tượng.

Ngay sau phần khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần truyền đạt nội dung chuyên đề thứ nhất “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: KIM ANH