Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị; đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổng cục; các đồng chí chỉ huy, cán bộ các phòng, ban cơ quan, đơn vị trực thuộc cục.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Cục Chính trị và các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2022, Cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tổng cục và các mặt công tác trong nội bộ cục. Tình hình chính trị tư tưởng trong cục ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ xác định tốt vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Tất Cường phát biểu chủ trì hội nghị.

Nổi bật là, trong năm, cục đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, hướng dẫn, triển khai linh hoạt, có chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp; chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc…

Trong công tác nội bộ, Cục Chính trị luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của tổng cục về sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tăng cường công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật. Các cơ quan, đơn vị của cục quản lý chặt chẽ cơ sở, vật chất, trang bị, sử dụng điện, nước, xăng dầu, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; bổ sung nhiều kết quả, cách làm hay, hiệu quả của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và thời gian tiếp theo. Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Cục Chính trị xác định sẽ tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” và nội dung làm điểm được tổng cục giao: Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch về điều chỉnh tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng; phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của cán bộ các cấp trong xây dựng chính quy; quản lý, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; thực hiện thiết thực, hiệu quả cải cách hành chính và kế hoạch chuyển đổi số; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tại hội nghị, thủ trưởng Cục Chính trị đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN