Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023. Tiếp đó, hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Về kết quả thực hiện nhiệm năm 2022, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tập trung hoàn thành toàn diện các mặt công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Điển hình là công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng có những bước đột phá lớn, được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Trong năm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hoàn thành xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; mở mới các dự án chương trình công nghiệp quốc phòng năm 2022; triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng mới tàu quân sự bảo đảm tiến độ, chất lượng. Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất kinh tế được đẩy mạnh và có những bước đột phá, thúc đẩy kết nối, tạo cơ hội hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, công tác hợp tác quốc tế có bước phát triển mạnh mẽ, lần đầu tiên tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội.

Hội nghị thảo luận, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp quốc phòng. Làm tốt công tác chuẩn bị để sắp xếp doanh nghiệp theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tổ chức nghiên cứu, phát triển, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu trang bị xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phấn đấu mức tăng trưởng bằng mức tăng trưởng chung của cả nước. Lãnh đạo tập trung xây dựng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2022...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích toàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đạt được trong năm 2022. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu trong năm 2023, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án công nghiệp quốc phòng đang thực hiện. 

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn tổng cục đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thực chất. Việc chuyển đổi số có rất nhiều giai đoạn với nhiều mô hình, giúp cho công tác sản xuất ngày càng hiện đại, phát triển hơn, do đó chuyển đổi số phải có những bước đi thận trọng. Trong năm 2023 thực hiện chuyển đổi số trong từng nhà máy, từng đơn vị và tiến tới triển khai trong toàn tổng cục. 

Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung lãnh đạo xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đặc biệt năm 2023 là năm đột phá về tổ chức lực lượng trong Quân đội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; bảo đảm việc sắp xếp tổ chức lực lượng theo đúng tiến độ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong toàn tổng cục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và làm tốt công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2023. 

Thượng tướng Phạm Hoài Nam mong muốn, ngay từ đầu năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giữ đúng nhịp độ sản xuất, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đảng ủy, chỉ huy, cấp ủy các cấp toàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đẩy nhanh, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tốt hơn năm 2022.

Tin, ảnh: MINH MẠNH