Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu; thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban và đông đủ cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Đại tá Trần Thanh Bình, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW.  

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt Nghị quyết số 44-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cùng với đó, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: THẾ THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.