Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị; cùng hơn 400 đại biểu tham dự hội nghị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hồ Văn Thái, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. 

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Hồ Văn Thái đã trực tiếp thông báo một số nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, thống nhất ban hành kết luận về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thảo luận cho ý kiến về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2023. Thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận, thống nhất Ban hành các nghị quyết về: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng thời, cho ý kiến thông qua báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII; báo cáo công tác tài chính Đảng và công tác cán bộ…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 yêu cầu trước ngày 31-10, từng cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, xác định thời gian tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC