leftcenterrightdel

 Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. 

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái trực tiếp thông báo nhanh các nội dung: Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Tin, ảnh: DUY THÀNH