Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố quyết định của Quân ủy Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Quân đoàn 12 nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Quân đoàn 12 được Quân ủy Trung ương chỉ định gồm 19 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 chủ trì hội nghị. 

Để lãnh đạo Quân đoàn thực sự “tinh, gọn, mạnh” sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy đã quyết nghị 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh” có tổ chức biên chế hợp lý, sức cơ động lớn, sức đột kích mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đảm nhiệm tác chiến trên nhiều hướng chiến lược của đất nước.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, chú trọng xây dựng, bảo đảm sức cơ động để Quân đoàn thực sự là đơn vị “chủ lực, cơ động chiến lược” của Bộ Quốc phòng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với mọi quy mô lực lượng và cự ly, yêu cầu của hình thức tác chiến được giao. Chủ động điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch SSCĐ; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; thường xuyên tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Coi trọng phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quân số và các mối quan hệ của bộ đội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị đều có lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Kiểm tra, đôn đốc thi công các dự án, công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy gương mẫu, mẫu mực trước đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm.

Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn giao các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; kịp thời đề xuất giải pháp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Tin, ảnh: NGUYỄN TIẾN DŨNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.