Năm 2022, Đảng bộ Quân đoàn 1 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật và các mặt công tác khác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động của Quân đoàn được nâng lên, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: DUY ĐÔNG 

Năm 2023, Đảng ủy Quân đoàn 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên; quyết liệt khắc phục khâu yếu mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc, chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; tăng cường luyện tập đêm, luyện tập theo phương án; tập trung xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu, năm 2023, Đảng ủy Quân đoàn 1 tăng cường công tác giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề phức tạp nảy sinh; làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn nắm chắc nhiệm vụ, hiểu rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DUY ĐÔNG  

Tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động bổ sung hoàn thiện và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, không để bị động, bất ngờ. Duy trì thực hiện nghiêm  nền nếp, chế độ huấn luyện cho các đối tượng; coi trọng huấn luyện cả về kỹ, chiến thuật; chú trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện thể lực...

Bên cạnh đó cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với từng đối tượng; huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí trang bị có trong biên chế; khả năng cơ động của bộ đội; chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, phấn đấu hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không để xảy ra kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông. Thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo hướng tinh, gọn, mạnh, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách cho quân nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

TRƯỜNG CAO