Dự hội nghị có: Đại biểu Phòng Tuyên truyền-Cổ động, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

leftcenterrightdel
 Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày báo cáo trung tâm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án toàn diện, đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, sát với thực tiễn của Quân chủng và đơn vị.

Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện toàn diện, cụ thể, trong đó chú trọng xây dựng các đơn vị điểm; tập trung đột phá vào đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị (GDCT) theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng” để nâng cao chất lượng, hiệu quả GDCT ở các đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác GDCT thống nhất, phù hợp với đặc điểm từng loại hình cơ quan, đơn vị; chủ động tập huấn, hướng dẫn xây dựng đơn vị điểm ở các cấp; duy trì nền nếp chế độ hội thi, hội giảng, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm…

Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong công tác GDCT, trực tiếp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chính trị.

Tuy nhiên, việc đổi mới công tác GDCT ở một số đơn vị chưa đồng bộ, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, nhạy bén, kịp thời, còn để xảy ra hiện tượng quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đã thẳng thắn tập trung làm rõ, bổ sung các nội dung được xác định trong báo cáo trung tâm và vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ của đơn vị; làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các phương hướng, đề xuất các biện pháp tăng cường công tác GDCT trong thời gian tới. Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; phát huy kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tập trung đột phá vào đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện và vững chắc về chất lượng, hiệu quả công tác GDCT…

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao tặng khen thưởng các tập thể.
leftcenterrightdel
Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trao tặng khen thưởng các cá nhân. 

Dịp này, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân; tiến hành trao thưởng cho 22 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Tin và ảnh: NGUYỄN THANH THỦY