Hội nghị đánh giá, quán triệt nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Học viện Quân y, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Học viện đã tập trung quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2023; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng ý chí quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; lãnh đạo thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 theo đúng quy định. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và bảo đảm đủ mặt bệnh phục vụ công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học; thông qua kế hoạch công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ y dược năm 2023; triển khai học tập kỹ thuật ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; duy trì các kỹ thuật truyền thống, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật mới, nhất là trong lĩnh vực ghép thận và điều trị bỏng. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu tại hội nghị. 

Đảng ủy Học viện tập trung rà soát, củng cố hệ thống các quy chế, quy trình về nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ; chỉ đạo tập trung rà soát quản lý chắc số lượng, chất lượng các đề tài, dự án nghiên cứu. Tổ chức nghiệm thu tài liệu tham khảo, sản phẩm của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp theo đúng quy định. Hoạt động phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên, sinh viên từng bước đi vào thực chất. Tập trung lãnh đạo xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ ưu điểm, những mặt còn tồn tại và chỉ ra nguyên nhân. Về nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị xác định tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023, xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2023-2024 theo quy định; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, trọng tâm cải tiến về chương trình, nội dung, biên soạn, giáo trình tài liệu. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, viện; tổ chức thu dung điều trị bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh; đẩy mạnh phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vào hoạt động khám, chữa bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, dự án theo đúng tiến độ. Tập trung lãnh đạo giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tạo sự đồng thuận, thống nhất cao…

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại Học viện Quân y.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng ủy Học viện tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm…

Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận yêu cầu các đồng chí trong Đảng ủy Học viện theo phân công của Đảng ủy và theo chức trách nhiệm vụ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát. Phòng Chính trị Học viện chủ trì giúp Đảng ủy hướng dẫn phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Các cơ quan chức năng của Học viện tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nghị quyết; kịp thời đề xuất giải pháp cho những vấn đề mới phát sinh theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ đ­ược giao. Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện quán triệt, cụ thể hóa ra nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN