Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bàn giao nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bàn giao nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách

Thêm hai nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dương tính với Covid-19

Thêm hai nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dương tính với Covid-19