Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo: Nhiều thủ đoạn mạo danh, lừa đảo trục lợi người bệnh

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo: Nhiều thủ đoạn mạo danh, lừa đảo trục lợi người bệnh

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Nối lại 2 cẳng chân bị đứt rời cho một bệnh nhân

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Nối lại 2 cẳng chân bị đứt rời cho một bệnh nhân

Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Lấy lại hình dạng bình thường cho bệnh nhân bị gù vẹo

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Lấy lại hình dạng bình thường cho bệnh nhân bị gù vẹo

Cảm ơn các y, bác sĩ Khoa A5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Cảm ơn các y, bác sĩ Khoa A5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108