Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hậu cần, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Học viện Hậu cần, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng chương trình, nội dung giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng lấy việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học làm trung tâm, coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2021-2030”; kịp thời kiện toàn và duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp hoạt động của Tổ cán bộ giảng dạy chính trị.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị ở từng cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới theo hướng khách quan, thực chất, hiệu quả. Gắn kiểm tra công tác giáo dục chính trị với kiểm tra các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và kiểm tra khoa học xã hội và nhân văn. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách mua sắm trang bị, vật tư phục vụ công tác giáo dục chính trị được thực hiện đúng quy định.

leftcenterrightdel
Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính ủy Học viện Hậu cần trao thưởng tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần trao thưởng tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án. 

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 124 và Đề án, Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính ủy Học viện Hậu cần yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác giáo dục chính trị, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Kết hợp giáo dục các nội dung theo chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên với biên soạn các chuyên đề tự xác định phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng của Học viện.

Xác định đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, Trung tướng Dương Đức Thiện yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp có nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị. Xây dựng đội ngũ chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: XUÂN BÁCH