Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn học viện.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo, khoa học quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong quân đội, Đảng ủy Học viện Hậu cần đã ban hành 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 883-NQ/ĐU về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Học viện trong tình hình mới; Nghị quyết số 884-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Học viện đã ban hành 3 kế hoạch thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về công tác khoa học quân sự, hậu cần-kỹ thuật, tài chính.

leftcenterrightdel
Trung tướng Dương Đức Thiện phát biểu khai mạc hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Học viện Hậu cần tham dự hội nghị. 

Trên tinh thần ấy, hội nghị nhằm giúp các cán bộ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các nghị quyết, kế hoạch, nắm vững chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Đảng ủy Học viện đối với các mặt công tác. Từ đó, thống nhất về tư tưởng và hành động, có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Học viện.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trịnh Bá Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó giám đốc Học viện Hậu cần quán triệt nghị quyết tại hội nghị.
leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Học viện Hậu cần.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đức Thiện nhấn mạnh, để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Học viện, Ban Thường vụ yêu cầu: Trên cơ sở lĩnh hội các nội dung đã được học tập, quán triệt, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Học viện vào nghị quyết, kế hoạch của cấp mình, bảo đảm sát, đúng, phù hợp. Triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Quá trình thực hiện cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chính ủy Học viện Hậu cần cũng nhấn mạnh, trong những năm tới, nhiệm vụ của quân đội và Học viện có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Học viện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch đã được Đảng ủy Học viện xác định.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN