leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk nhiều chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các vụ việc, tình huống xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tốt mối quan hệ gắn bó, tin cậy, hợp tác với lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự và lực lượng có liên quan trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo kiện toàn lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về chính trị. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và tăng cường các giải pháp nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

leftcenterrightdel

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trình bày dự thảo Nghị quyết tại hội nghị. 

Phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định như tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và mệnh lệnh công tác biên phòng; tiếp tục tham mưu tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam, các chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới. Chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác biên phòng năm 2023 và quán triệt một số nội dung tại hội nghị quân chính toàn quân.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN