Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tập huấn và kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2022

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tập huấn và kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2022

Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk nhận nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023

Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk nhận nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

Kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại tỉnh Đắk Lắk

Kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại tỉnh Đắk Lắk