Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk duy trì nghiêm nề nếp chính quy

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk duy trì nghiêm nề nếp chính quy

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hoạt động khám bệnh, tặng quà cho nhân dân tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hoạt động khám bệnh, tặng quà cho nhân dân tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương khảo sát tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương khảo sát tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk