Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Đại diện Tổng cục Hậu cần tham gia buổi làm việc với đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần; các đồng chí Phó chủ nhiệm, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần; đại biểu chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành thuộc Tổng cục.

Báo cáo tại buổi làm việc do Trung tướng Trần Duy Giang trình bày cho thấy, năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, ngành Hậu cần đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Nổi bật là đã thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và đột xuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội... Tổng cục đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ; chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung hậu cần trong diễn tập ở các cấp; tham mưu chỉ đạo, tổ chức tốt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Đặc biệt, vừa qua, Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo bảo đảm đúng, đủ, kịp thời và công khai chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội; tổ chức bảo đảm ăn uống, đón Tết tập trung, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo đúng quy định, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm, củng cố, tu sửa doanh trại, các doanh nghiệp kịp thời sản xuất các mặt hàng quân trang để bảo đảm cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023; hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức vận chuyển chiến sĩ mới về đơn vị đúng quy định. Nội bộ Tổng cục đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm; năng lực, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Năm 2023, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Tổng cục Hậu cần xác định chủ đề của toàn ngành là “Triển khai nghiêm túc tổ chức biên chế, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, kết quả cao hơn năm 2022”…

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHIẾN VĂN

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và toàn ngành Hậu cần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, gần đây là bảo đảm tốt hậu cần cho bộ đội đón Tết, chủ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới… Nhờ đó, đời sống, sức khỏe bộ đội năm 2022 được nâng lên, tốt hơn so với năm trước.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo kết quả nổi bật công tác hậu cần năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần năm 2023 tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY 

Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Tổng cục và toàn ngành cần tập trung khắc phục, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, năm 2023, Tổng cục Hậu cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ công tác hậu cần; chủ động nghiên cứu, dự báo những tác động đến công tác hậu cần; tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất, an ninh phi truyền thống, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ; đề xuất nghiên cứu phát triển lý luận, phương thức bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ biển, đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường huấn luyện chuyên ngành công tác hậu cần và tập huấn cán bộ; tập trung xây dựng tổ chức lực lượng ngành Hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2023 và thời gian tiếp theo, Tổng cục Hậu cần tiếp tục triển khai nghiên cứu, tham mưu đề xuất từng bước hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần phù hợp với điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, lực lượng Hậu cần theo lộ trình; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, định mức, hạn mức hậu cần cho các nhiệm vụ, đối tượng và từng loại hình đơn vị, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật các sản phẩm hậu cần.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần ngày càng cao, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần và toàn ngành cần tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần thường xuyên, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm thống nhất, chính quy về mang mặc; hoàn chỉnh mẫu lễ phục mới của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến theo hướng tập trung, đồng bộ, bền vững, phù hợp với từng loại hình đơn vị; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội; thực hiện hiệu quả hoạt động kết hợp quân - dân y.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu nghe giới thiệu về mẫu lễ phục mới do Tổng cục Hậu cần chủ trì nghiên cứu. Ảnh: TUẤN HUY

Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định; bảo đảm đủ, kịp thời, đồng bộ xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho các nhiệm vụ; từng bước hoàn thiện phương thức tạo nguồn xăng dầu ổn định vững chắc. Tổ chức phân cấp vận chuyển hợp lý; kết hợp sử dụng hợp lý các loại hình, phương thức, phương tiện vận tải hiện có; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, dự án đã được phê duyệt. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lên một bước mới, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Về các kiến nghị của Tổng cục Hậu cần, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí một số nội dung; giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại biểu dự làm việc đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu; trực tiếp tham quan mẫu lễ phục mới do Tổng cục Hậu cần triển khai sản xuất. Qua nghe báo cáo, giới thiệu, trực tiếp tham quan, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với một số mẫu lễ phục; yêu cầu Tổng cục Hậu cần chỉ sử dụng thống nhất dòng chữ “Quân đội nhân dân Việt Nam” trên logo; đối với lễ phục của các quân, binh chủng có thể đưa thêm logo riêng để phân biệt. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa lại một số chi tiết về cổ, túi áo, viền tay để bảo đảm sự khỏe khoắn, uy nghiêm; quy định cụ thể vị trí để đeo dải, cuống huân, huy chương, các danh hiệu, huy hiệu khác trên ngực áo…; nỗ lực hoàn thành mẫu lễ phục trong quý I năm 2023 để báo cáo Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông qua.

VĂN CHIỂN