Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị. 

Hội nghị cho ý kiến vào một số nội dung về công tác bảo đảm kỹ thuật; nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ và một số nội dung công việc. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: Thời gian qua, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác kỹ thuật; có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn xây dựng Quân đội theo đúng chủ trương của Đảng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ, chất lượng tốt; khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, nhất là duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Ngành kỹ thuật toàn quân triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ, đủ số lượng, đúng chủng loại, có chất lượng tốt, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị kỹ thuật chú trọng nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật; duy trì nghiêm kỷ luật, quy trình sửa chữa, bảo dưỡng và thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn kho quân khí; sẵn sàng các phương án bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm an toàn cơ sở kho tàng, trạm, xưởng trước những diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, khí hậu. Chủ động nghiên cứu, triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác kỹ thuật và chuyển đổi số trong ngành kỹ thuật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các đại biểu dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp các ý kiến sâu sắc, tâm huyết, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả công tác đảm bảo kỹ thuật. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp tạo bước đột phá nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu đóng góp tại hội nghị; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Tin, ảnh: MINH MẠNH